தகவல் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?

கணனிகளுடன் தகவல்களை ஒழுங்கமைப்புச் செய்தல்,கணினியியல், இலத்திரனியல், தொலைத்தொடர்பு போன்ற தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தகவல்களை ஒரு செய்முறைக்கு உட்படுத்தி ஒழுங்கமைப்புச் செய்தல் பரிமாற்றம் செய்தல், போன்ற செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாகும்.

 தகவல்  தொடர்பாடல் தொழிநுட்பம் பொருளாதாரத்துக்கு ஆற்றும் பங்களிப்புகள்.

 1. கல்வித்துறை
 2. போக்குவரத்துச் சேவை
 3. பொறியியல் துறை
 4. மருத்துவத் துறை
 5.  இராணுவ,பாதுகாப்புத்துறை
 6. பொழுதுபோக்கு
 7. தொலைத்தொடர்பு சேவை

வங்கித்துறை (Banking)

வங்கித்துறையில் தொழில்நுட்பமானது தன்னியக்க வங்கி கணக்கு கணித்தல் முறை, தன்னியக்க அட்டை (ATM Card) பயன்பாடு என்பவற்றை குறிப்பிடலாம்.

கல்வித்துறை (Education)

தகவல் தொழில்நுட்பமானது பின்வரும் வழிகளில் கல்வித்துறைக்கு உதவுகின்றது

 • கணினி வழிகாட்டலில் கற்றல் (computer assisted learning)
 • கணினி வழிகாட்டலிலான பாடசாலை நிர்வாகம் (computer assisted school administration)

உதாரணம்:

 • கணனி வழிகாட்டலில் கற்றல் என்பது வினாக்கள்
 • தொகுத்தல்,செயற்பாடு  மற்றும் பயிற்ச்சி அளித்தல், விளையாட்டு,
 • பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணல் என்பவற்றுக்கு உதவுகின்றது

போக்குவரத்து(Transport)

போக்குவரத்துத் துறையில் தகவல் தொழில்நுட்பமானது பின்வரும் வழிகளில் உதவுகிறது

 • புகையிரத மற்றும் விமானபோக்குவரத்து ஆசனங்களை பதிவு செய்தல்.
 • வாகனப் போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தல்.
 • ஊழியர்களின் கடமை நேர அட்டவணைதயாரித்தல்.
 • வான்வெளி பயணங்களின் போது கணினியானது பல்வேறு வழிகளில் உதவுகிறது.

பொறியியல் (Engineering)

பொறியியலாளர்கள் தகவல் தொழிநுட்பத்தை பயன்படுத்தி இயந்திரங்கள், கருவிகள், கட்டிடங்கள் போன்றவற்றிற்கான வரைப்படங்களை தயாரிக்கின்றனர்.

Example: Computer Aided Drawing (CAD)

about author

SHAISTA

admin@wordpresstamil.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *